Fúkaná izolácia

Naša spoločnosť Vám ponúka fúkanú celulózovú izoláciu Climatizer Plus ako aj ďalšie produkty spoločnosti VUNO HREUS, s.r.o.

Fúkaná celulózová tepelná izolácia je kvalitné a ekologické riešenie pre zateplenie domov, pasívnych domov, izolácie striech, stropov a stien. Základ fúkanej celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS tvorí celulózové vlákno. Vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálu znižuje letné prehrievanie obývaných priestorov a zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby. Tepelná izolácia je upravovaná tak, že konečný výrobok je s nulovým šírením plameňa po povrchu a zároveň ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom.

Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skúšobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepožičaná ochranná známka „ekologický šetrný výrobok“ 01-01. K ochrane životného prostredia prispieva aj skutočnosť, že tento pravidelne certifikovaný materiál je biologicky odbúrateľný, čím sa stáva vo vyspelých ekonomikách veľmi žiadaným produktom.

Výhody a vlastnosti CLIMATIZER PLUS:

  • tepelno izolačné parametre λ= 0,039,
  • vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálov, ktorá znižuje letné prehrievanie obývaných priestorov a zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby
  • nízky difúzny odpor, umožňujúci konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou
  • dokonalé vyplnenie všetkých detailov stavby
  • odolnosť voči plesniam a hubám
  • ľubovoľné aplikačné hrúbky (4 – 60cm) jedným aplikačným zariadením,
  • cena izolácie vrátane práce a dodávky je porovnateľná s klasickými doskovými izoláciami
  • jednoduchosť a rýchlosť aplikácie
  • ekologicky šetrný výrobok
  • európsky atest – ako jediná fúkaná tepelná izolácia pod označením ETA 06/0086

CLIMASTONE – unikátna tepelná a akustická izolácia, ktorá je vyrobená z minerálnej vlny. Medzi fúkanými izoláciami výrobok CLIMASTONE vyniká predovšetkým klasifikáciou reakcie na oheň „A1“. To ho predurčuje pre aplikáciu všade tam, kde je z hľadiska požiarnej bezpečnosti táto klasifikácia požadovaná. Sú to predovšetkým protipožiarne steny, podhľady, priestorov s vysokým počtom zhromažďovaných osôb, konštrukcie v blízkosti komínových telies, inštalačné a káblové šachty prechádzajúce rôznymi požiarnymi úsekmi a mnoho podobných aplikácií. Výrobok je veľmi stabilný a pri dodržaní predpísaných objemových hmotností poskytuje dlhodobo perfektné technické parametre. Je striktne vyrábaný z kvalitnej kamennej vlny a zabezpečuje významné zvýšenie požiarnej odolnosti správne vyplnených konštrukcií. Vlákno je stabilné aj pri teplotách nad 600 °C. Klasifikácia reakcie na oheň je na stupni A1.

CLIMASTYREN – nenasiakavý polystyrén s prímesou grafitu. Má vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti a je veľmi vhodný do vlhkých priestorov ako pre zateplenie podlahy nad zeminou, stropu, podkrovia, strechy, steny alebo priečky.

CLIMAWOOD – Tento materiál je pre zákazníkov s vysokým ekologockým cítením stavby typu drevo, slama, hlina. Tento výrobok je svojimi fyzikálnymi vlastnosťami veľmi podobný celulózovej izolácii.

PRO CLIMA – Inteligentné materiály a membrány pre kontrolu priechodu vlhkosti a vzduchu stavebnými konštrukciami.

DOSKY WOLF – Patentom chránené zvukovo izolačné dosky WOLF predstavujú celkom nový izolačný systém pre použitie v stavebníctve. Dokonalá zvuková izolácia pre vaše stavby! Podľa známych fyzikálnych zákonov môže vysoký zvukový útlm a dobrú tepelnú akumuláciu docieliť iba ťažká hmota v nepojenej forme. Vo všetkých svojich detailoch sú dosky WOLF vyrobené z biologicky odbúrateľných a absolútne čistých materiálov. V špeciálne konštruovanom kartónu na princípe preglejky je integrovaný pálený, kremičitý piesok.Tieto konštrukcie a použité materiály umožňujú prijať a eliminovať celé frekvenčné spektrum zvuku. Aktívna zvuková vlna prechádza až siedmymi vrstvami kartónu a šiestimi vrstvami piesku. Pri prechode medzi mnohými vrstvami rôznych materiálov stráca zvuková vlna svoju energiu a je týmto efektom výborne tlmená. V porovnaní s konvenčnými podlahami, vyrobenými pomocou suchých i mokrých procesov, menia tieto „wellness dosky“ pozitívnym spôsobom celkovú klímu v interiéri