Sadrokartóny a kazetové stropy

Naša spoločnosť za venuje výstavbe interiérov zo sadrokartónova to hlavne z materiálov RIGIPS. Z toho dôvodu sa pravidelne zúčastnujeme na školeniach RIGIPS, ktorá je členom nadnárodného koncernu SAINT-GOBAIN.

V montovaných drevodomoch riešime interiéry suchou cestou, konkrétne použitím sadrokartónu. Sadrokartónové dosky sú ľahké, bez problémov sa dajú rezať na požadovaný tvar a pri spracovaní vzniká pomerne malé množstvo odpadu. V porovnaní s klasickým stavebným materiálom cenovo dostupné. Pri použití sadrokartónových dosiek odpadajú problémy so statikou, postup práce je rýchly a hospodárny, nakoľko nie je nutné sekať drážky a priechody pre rozvody, ale naopak, všetky rozvody sa dobre vedú vo voľnom priestore priečok. Jednoduchšie je tiež umiestnenie zásuviek a vypínačov. Sadrokartón je vlastne skladačka, pri ktorej sa nepoužívajú mokré procesy, čo je nespornou výhodou týchto systémov.

Výhody a vlastnosti sadrokartónov:

 • sadrokartón je moderný stavebný materiál,
 • sadrokartónové dosky je možné využiť na montáž priečok, stropných podhľadov, suchých omietok a predsadených stien na oceľové profily,
 • sadrokartónové dosky sú elektricky a pachovo neutrálne, pórovité, so schopnosťou regulovať klímu v miestnosti a to predovšetkým vlhkosť,
 • veľkými výhodami sadrokartónu sú jeho variabilnosť využitia a malá hmotnosť, okolo 200 až 300 kg/m3,
 • pri rekonštrukciách sadrokartón minimálne zaťažuje nosnú konštrukciu stavby,
 • sadrokartón je veľmi skladný a preto umožňuje nízku energetickú a dopravnú náročnosť,
 • veľkou prednosťou sadrokartónu je suchá a rýchla montáž, prakticky s vylúčením vody zo stavby,
 • do konštrukcie sadrokartónových priečok je možné ukryť všetky inštalačné rozvody,
 • v prípade potreby je možné medzi sadrokartónové dosky pridať zvukovú a tepelnú izoláciu,
 • na trhu je široký sortiment sadrokartónových dosiek, profilov, spojovacích a tmeliacich materiálov,
 • pri realizáciách sa šetrí čas až o 50%, oproti mokrým stavebným postupom,
 • sadrokartónové dosky sa vyrábajú s rozličnými vlastnosťami ako sú obyčajné, vodovzdorné, protipožiarne alebo ich kombinácie,
 • sadrokartónové dosky poskytujú široké možnosti povrchových úprav – nátery, maľby, tapety, obklady a šľachtené tenkovrstvé omietky,
 • sadrokartón je zdravotne nezávadný – pH faktor sadry je prakticky zhodný s hodnotou ľudskej pokožky,
 • sadrokartónové dosky sa dajú ohýbať a možno z nich vytvárať vlnovky či oblúky,
 • sadrokartón je nehorľavý a navyše aj sadra samotná je nehorľavá, nakoľko obsahuje kryštalicky viazanú vodu, ktorá zvyšuje protipožiarne vlastnosti sadrokartónu,
 • sadrokartón je plne recyklovateľný,
 • sadrokartónové stavebné systémy môžeme využiť v širokom spektre interiérových prevedení, ako v novej výstavbe, tak i pri rekonštrukciách a opravách bytov, rodinných domov, hotelov, úradov, škôl, nemocníc a prípadne aj historických objektov.

Možnosti použitia sadrokartónov:

 • Rýchlym a úsporným riešením pre rozdelenie bytových alebo kancelárskych priestorov je vybudovanie priečky, ktorú tvorí sadrokartón a oceľová konštrukcia. Sádrokartónová priečka sa svojimi vlastnosťami vyrovná priečke murovanej a zároveň pri nízkej hmotnosti spĺňa náročné tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne požiadavky. Výhodou je okamžitá použiteľnosť po zmontovaní a ľahké vkladanie inštalačných vedení.
 • Konštrukciu predsadenej steny používame na vyrovnanie muriva alebo v prípadoch ak je potrebné zakryť inštalačné vedenie. Zároveň sa po vložení dostatočnej tepelnej izolácie podieľa na zvýšení tepelných, akustických a v neposlednom rade aj požiarnych vlastností existujúcej steny.
 • Sadrokartónové podhľady sú nenosné interiérové konštrukcie, montované pod nosné stropy budov. Realizujú sa ako zavesené a vytvárajú dutinu medzi podhľadom a nosným stropom, ktorú je možné v prípade potreby vyplniť tepelnou izoláciou. Podhľady spĺňajú estetické a protipožiarne požiadavky, zakrývajú nerovnosť plôch ako aj zlepšujú zvukovo a tepelnoizolačné vlastnosti. Výhodami sú nízka hmotnosť a rýchly postup výstavby.
 • Rozoberateľné závesné konštrukcie, ktoré nazývame kazetové podhľady nám umožňujú ukončiť stropné konštrukcie tak, aby zodpovedali estetickým, hygienickým, akustickým, architektonickým a požiarnym požiadavkám. Montujeme ich na stropy, kde treba zakryť inžinierske siete, rúry, káble, avšak zároveň nám dovoľujú kedykoľvek sa k nim dostať.
 • Systémy využívajúce sadrokartón sú mimoriadne vhodné ak staviate alebo renovujete podkrovie. Úlohou podkrovných konštrukcií je vytvoriť v interiéri príjemné a pekné prostredie z tmavých, nepohodlných priestorov a zároveň zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru zakrytím a zateplením stropov či šikmín sadrokartónovými platňami. Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia alebo získania nových obytných miestností. Je to najlepší spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie.