Rekuperácia

Riadené vetranie u nízkoenergetických stavieb nevyhnutnou súčasťou vybavenia. Zanedbanie vetrania často spôsobuje vznik plesní, zhoršenie zdravia a zvýšenie alergií u ľudí a mnohokrát aj škody na stavebných materiáloch.

Vetranie oknami počas dňa aj noci môže spôsobiť vysoké energetické straty. So zariadením pre riadené vetranie obytných priestorov je možné realizovať hygienicky požadovanú výmenu vzduchu v budove pri minimálnych tepelných stratách spôsobených vetraním. Ideálne riadené vetranie je realizované rekuperačným zariadením.  Nečistoty vnútorného ovzdušia sú automaticky odvádzané, je zabezpečená zdravá vnútorná klíma a predchádza sa stavebným škodám. Okrem toho sú významne redukované tepelné straty vznikajúce pri vetraní vďaka spätnému získavaniu tepla, takže dochádza k dodatočnej úspore energie.

Riadené vetranie obytných priestorov nie je možné považovať za klimatizáciu. Sú to dve odlišné aplikácie.

Ideálne je včasné plánovanie rekuperácie, t.j. už počas prípravy projektu domu. Väčšinou, s prihliadnutím na estetiku pri vedení potrubných trás, je dodatočné vybavenie domu rekuperáciou možné.

Prevádzkové náklady vetracieho zariadenia sú minimálne. Spotreba elektrickej energie pre prevádzku ventilátorov a napájanie riadiacej elektroniky je u moderných vetracích zariadení výnimočne nízka. Údržbu a čistenie vetracieho zariadenia vrátane výmeny filtrov zvládne aj samotný užívateľ.

Počas vykurovacieho obdobia sa odporúča nepretržitá prevádzka vetracieho zariadenia v každom prípade, aby popri úspore energie vďaka spätnému získavaniu tepla bola zabezpečená aj komfortná a zdravá klíma.

Počas letných mesiacov by mohlo byť vetracie zariadenie vypnuté, ale je pohodlnejšie nechať ho zapnuté. Kvôli problémom s vlhkosťou počas letných mesiacov by inak bolo nevyhnutné pravidelné intenzívne vetranie oknami, čím by sa do interiéru dostával vonkajší prach, peľ, hmyz a hluk.  Náklady ušetrené vypnutím rekuperácie nenahradia komfort, ktorý toto riadené vetranie poskytuje.