Termovízia

Termografia predstavuje najúčinnejší spôsob  bezkontaktného neinvazívneho  merania povrchových teplôt na povrchu predmetov alebo konštrukcií.  Výsledkom termovízneho merania je termosnímok (termogram), teda digitálny obraz teplotného poľa,
kde je rôznym teplotám priradená určitá farba.

Z termovíznych snímok je možné lokalizovať tepelné mosty a stanoviť homogenitu tepelnoizolačnej vrstvy. Ďalej je možné posúdiť povrchové teploty a vyhodnotiť absolútne tepelné toky a zistiť riziko rastov plesní a povrchovej kondenzácie na vnútornom povrchu (iba u masívnych vzduchotesných konštrukciách).

Pri meraní musí byť pred a počas merania dostatočný rozdiel teplôt vzduchu medzi interiérom a exteriérom. Najmenej 10 h pred meraním by mal byť rozdiel teploty medzi interiérom a exteriérom aspoň 14 °C  Výkyvy teplôt by mali byť čo najmenšie. Pokiaľ to nie je vyslovene požadované, nesmie na objekt pri meraní svietiť slnko. Preto sa meranie obvykle odohráva skoro ráno pred východom slnka resp ak je zamračené . Meranie nie je v žiadnom prípade možné realizovať pri hmle, hustom daždi alebo padajúcom snehu, pretože voda je pre infračervené žiarenie úplne nepriepustná.

Termosnímky sa môžu zhotovovať zvnútra i zvonka.

 • Exteriérové termosnímky, i keď sú pohodlnejšie pre majiteľa domu, majú množstvo nedostatkov. Úniky teplého vzduchu z budovy neprechádzajú cez steny vždy priamo. Tepelná strata zistená v jednej oblasti vonkajšej steny môže mať pôvod na ťažko objaviteľnom mieste vo vnútri steny.
 • Interiérové snímky: pre obmedzený pohyb vzduchu sú interiérové termosnímky oveľa
  efektívnejšími. Majiteľ domu by mal pri príprave na interiérové termosnímky spraviť kroky
  na zabezpečenie presného merania. Toto môže zahŕňať odsunutie nábytku od obvodových
  stien a odstránenie resp. odsunutie  záclon a závesov.

Využitie termografie v stavebníctve:

 • zisťovanie tepelných strát budov  a objektov, detekcia tepelných mostov
 • zisťovanie prevedených zatepľovacích prác, nedostatočná tepelná izolácia
 • kontrola hydroizolácií, deketcia vlhkosti
 • netesnosť okien a dverí
 • kontrola podlahového  kúrenia
 • zisťovanie prevedených stavebných prác, a stavu konštrukcií pri dimenzovaní klimatizačných zariadení
 • zisťovanie stavu starších budov, detekcia vlhkosti, tepelných strát, stavu zateplenia