Elektroinštalačné práce

Ponúkame elektroinštalačné práce, ktoré vykonávame podľa predloženého projektu, prípadne osobnej dohody s investorom. Realizujeme nové inštalácie ako aj rekonštrukcie starých rozvodov. Používame kvalitné materiály a prístroje od renomovaných výrobcov. Všetky práce vykonávame podľa platných noriem a na celú inštaláciu odovzdávame investorovi revíznu správu.

Naše elektroinštalačné činnosti:

  • svetelné obvody
  • zásuvkové obvody
  • slaboprúdové rozvody (počítačové siete)
  • zhotovenie prípojky
  • elektrické prípojky k rodinným domom
  • elektroinštalácie bytov a rodinných domov
  • dodávka a montáž svetelných zdrojov
  • bleskozvody